Alternatívne riešenie sporov

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Od 15. 2. 2016 vzniká možnosť uplatniť si svoje práva voči nám aj formou alternatívneho on-line riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a dá sa podať prostredníctvom formulára na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. V prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na info@ekonetka.sk